2020

Jan
26

Grigore Dinu Moș, Ortodoxie și Occident, PUC, 2020

Lucrarea aceasta încearcă să se înscrie pe linia efortului a numeroși teologi ortodocși din secolul al XX-lea, care au apreciat că identificarea influențelor eterodoxe din teologia ortodoxă post-bizantină constituie o sarcină importantă a teologiei ortodoxe contemporane. Ea vizează reînnoirea și întărirea „conștiinței dogmatice” a ortodocșilor – supusă unor felurite atacuri, dar și unei eroziuni lente, [...]
DETAIL
Jan
26

Grigore Dinu Moș, Asumarea transcendentala a vinei. Eseu despre transmiterea pacatului stramoșesc, PUC, 2020

Aprofundarea dogmei transmiterii universale a păcatului strămoșesc și/sau a consecințelor lui s-a făcut, de regulă, în cadrul conceptual pe care l-au elaborat Sfinții Părinți. Aceștia, folosind în primul rând mărturiile Scripturii și ale Tradiției, și în al doilea rând (și inevitabil) conceptele gândirii epocii lor și specificul limbii grecești (respectiv latine), au căutat să dea [...]
DETAIL
Jan
26

Grigore Dinu Moș, Caiete de Dogmatică, Presa Univ. Clujeană, 2020

Care este sensul negației apofatice? În viziunea Sfântului Dionisie Areopagitul cred că trebuie să-l intuim la confl uența a trei termeni suprainteligibili preciși: alteritatea, transcendența și excesul (infinitatea). Pentru a înțelege corect apofatismul Sfântului Dionisie, acești trei termeni trebuie gândiți într-o solidaritate ontologică. Dintre aceștia, ultimul termen, care exprimă excesul, maximitatea sau infi nitatea absolută, [...]
DETAIL
Jan
26

Grigore Dinu Moș, Creația ex nihilo, Presa Univ. Clujeană, 2020

Care este rostul existenței fiecărui om în raport cu Dumnezeu care pururi Era când noi încă nu existam? Și care este rațiunea de a fi a fiecăruia dintre noi în raport cu întreaga omenire ce așteaptă fie și inconștient redempțiunea și depașirea eshatologică a istoriei? Răspunsul cu care încep și probabil voi sfârși această carte [...]
DETAIL
Jan
20

Liviu Vidican-Manci, Cateheze pentru cei botezați, PUC, 2020

Kerygma evanghelică a însoțit misiunea Apostolilor încă de la început și stă la baza nașterii Bisericii ca „eveniment al L(l)ogosului”, așezată înainte de „înrolarea” în viața acesteia prin botezul în numele lui Dumnezeu Treime. Sfârșitul Evangheliei după Matei cuprinde cuvântul testamentar al lui Hristos cu referire la necesitatea proclamării: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, [...]
DETAIL
Jan
20

Liviu Vidican-Manci, Propovăduirea Evangheliei în era digitală, PUC, 2020

În era digitală este nevoie de un discurs convingător, pregătit şi care vine din inimă. Predicatorul absolut este Domnul Iisus Hristos despre care Sfântul Evanghelist spune că îi învăţa pe oameni „ca Unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor” (Matei 7, 29). Este de prisos să mai adăugăm că în era [...]
DETAIL
Jan
20

Liviu Vidican-Manci: Firescul sfințeniei 29 de cateheze moral-duhovnicești

Salutăm cu multă bucurie publicarea acestui volum, pentru faptul că are darul de a completa într-o anumită măsură raftul foarte subțire al cărților dedicate catehezei în literatura românească ortodoxă. Dacă, în plan omiletic, anual apar numeroase volume de predici, slavă Domnului, în cel catehetic aparițiile sunt extrem de rare. Remarcăm, de asemenea, activitatea catehetică meritorie, [...]
DETAIL
Jan
16

Paul Siladi, Singurătatea îmblânzită. Reflecții citadine despre Părinții Pustiei, Trinitas, 2020

Paul Siladi, autorul acestui volum de excepție, reprezintă deja o certitudine în Teologia Ortodoxă contemporană. Format în școala clujeană de teologie, parcurge pas cu pas studiile de licență, masterat și doctorat, încununându-și activitatea de cercetare cu teza Cuvânt și imagine în misiunea Bisericii. Urmează un curs intensiv de limbă germană în cadrul Departamentului de Teologie [...]
DETAIL
Jan
16

Patriciu Vlaicu, Împlinirea omului în viața de familie, Presa Univ. Clujeană, 2020

Cuvânt înainte Apropiindu-mă de împlinirea vârstei de 50 de ani, în inima mea s-a născut o întrebare pe care o consider foarte importantă: dacă mi-ar cere Dumnezeu să aleg o singură zi din trecutul vieții mele care să rămână exact așa cum a fost ea trăită, care ar fi aceasta? Într-o clipă am recunoscut-o. Este [...]
DETAIL
TOP