Răzvan Perșa, Natura canoanelor și principiile de interpretare a lor în Dreptul canonic ortodox al secolelor XIX-XX, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, 654 pp.

Lucrarea de față reprezintă rezultatul depus de către Dl. Răzvan Perșa în cercetarea sa academică la Școala Doctorală a Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion Felea”, din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, sub coordonarea științifică a subsemnatului.

 

În cele ce urmează, doresc să subliniez câteva constatări, grefate prin exigențele și condițiile științifice cerute pentru elaborarea unei asemenea lucrări, menite să îmbogățească literatura de specialitate la nivelul exigențelor academice contemporane ale Teologiei Ortodoxe și a Dreptului canonic ortodox.

 

Ceea ce se poate constata, încă de la început, este că, în ceea ce privește caracterul științific, lucrarea se integrează în exigențele formale ale stadiului pe care îl reprezintă, fiind fundamentată atât pe izvoare și pe documente inedite, cât și pe o bibliografie actuală, cuprinzătoare, în concordanță cu tema pe care o cercetează. Astfel în partea de Introducere, autorul motivează actualitatea temei și limitele conceptuale ale abordării unei asemenea tematici.

 

Acest amplu proiect de cercetare, pe care autorul îl propune cititorilor săi, dorește surprinderea unei perioade controversate din punct de vedere istoric și zbuciumate din punct de vedere eclezial, respectiv perioada secolelor XIX-XX, reprezentând, mai ales în Țările Române, nu doar pentru dreptul canonic ortodox, ci și pentru alte discipline teologice momentul apariției lor ca științe teologice, moment ce necesita un sistem, o doctrină, o viziune unitară, dar mai ales o identitate.

 

Trebuie să precizăm, de asemenea, că există, din păcate, puține abordări ortodoxe care să chestioneze tocmai această natură a disciplinelor teologice. Din dorința de a depăși această polarizare a teologiei ortodoxe, autorul a ales această temă din mai multe motive. În primul rând, studierea problemei naturii dreptului canonic și a canoanelor poate reprezenta, după cum arată autorul, o cheie de dialog inter-ortodox și inter-ecumenic.

 

Autorul evidențiază faptul că fără înțelegerea naturii canoanelor și fără interpretarea lor fiecare Biserică locală va folosi, de cele mai multe ori, arbitrar, întreaga tradiție canonică, ce reprezintă patrimoniul comun al Bisericilor Ortodoxe Locale, unii pentru a rupe orice dialog, iar alții pentru a exagera implicarea și angajamentul față de un asemenea dialog, postulând de la dialogul dogmatic la dialogul iubirii necondiționate și relativizante.

 

Datorită acestui lucru, acest vast proiect de cercetare a fost conceput, încă de la încep, cu un întreit scop în structurarea și dezvoltarea sa, și anume: istoric, juridico-canonic și teologic, primul are în vedere elaborarea sincronică și diacronică a dreptului canonic și mai ales a canoanelor Bisericii în contextul realității vieții eclesiale pentru a defini ulterior natura acestora, definire fundamentală pentru o posibilă sintetizare a unor elemente de interpretare a canoanelor; scopul juridico-canonic urmărește conturarea relației dintre conținutul canonic și cel juridic al canoanelor pentru aplicarea unor principii de interpretarea elaborate în strânsă legătură cu specificitatea acestor texte, iar scopul teologic este acela de a vedea textele canoanelor în cadrul general al Teologiei Ortodoxe.

PR. PROF. UNIV. DR. CONSTANTIN RUS
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion Felea”
Universitatea „Aurel-Vlaiuc” Arad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *