Președintele „Asociației teologilor ciprioți”  ia poziție față de dezbinarea apărută în Biserica Ciprului

Președintele „Asociației teologilor ciprioți” ia poziție față de dezbinarea apărută în Biserica Ciprului

Pomenirea în diptice de către Arhiepiscopul Ciprului  a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Ucrainei recunoscută ca autocefală de Patriarhia Ecumenică  a provocat reacția Asociației cipriotă a Teolgilor prin intermediul președintelui său George Kyriakou. Acesta și-a manifestat indignarea în legătură cu tulburarea provocată de aces act unilateral, cu implicații ecleziologice majore. El a arătat că problema Bisericii din Ucraina nu poate fi rezolvată prin decizii ale Bisericilor locale ci prin decizia unui Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe deoarece o Biserică locală nu poate decide de una singură asupra unei chestiuni care privește întreaga ortodoxie.

Sursa

Leave a Reply

Your email address will not be published.