Pr. Cristian Sonea, Paradigme misionare. De la Edinburgh la Sinodul din Creta, Presa Univ. Clujeană, 2016

Anul 1910 este pentru teologia și practica misiunii creștine unul cu totul semnificativ. Majoritatea denominațiunilor protestante și a societăților misionare, în special cele din America de Nord și din Europa de Nord, au trimis 1.200 de reprezentanți la Conferința Misionară Mondială de la Edinburgh, Scoția. Organizațiile misionare ortodoxe sau romano‑catolice n‑au fost invitate. La Edinburgh practica misionară apuseană a fost provocată să regândească modul în care Evanghelia este transmisă în spațiile necreștine. Aici s‑a luat în considerare posibilitatea unei cooperări ecumenice în misiune, dar și „eliberarea” bisericilor indigene de elementul occidental. Cu toate că previziunile făcute în timpul lucrărilor conferinței nu s‑au împlinit, evenimentul rămâne un punct de reper pentru misiunea creștină.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *