Paul Siladi, Singurătatea îmblânzită. Reflecții citadine despre Părinții Pustiei, Trinitas, 2020

Paul Siladi, autorul acestui volum de excepție, reprezintă deja o certitudine în Teologia Ortodoxă contemporană. Format în școala clujeană de teologie, parcurge pas cu pas studiile de licență, masterat și doctorat, încununându-și activitatea de cercetare cu teza Cuvânt și imagine în misiunea Bisericii.

Urmează un curs intensiv de limbă germană în cadrul Departamentului de Teologie Protestantă al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, ca apoi să primească o bursă de studii la Universitatea „Friederich-Alexander” din Erlangen-Nürnberg, unde urmează și cursuri postuniversitare de teologie și publicistică creștină.

Îndeplinește mai multe funcții administrative la Radio Renașterea, la editura și revista Renașterea, unde este colaborator permanent. Însă vocația sa de teolog, preocupat de spiritualitatea patristică răsăriteană, în special de cea a Patericului, îl determină să îmbrățișeze și o carieră didactică, actualmente fiind lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Bun cunoscător al limbilor de largă circulație, germană, franceză și engleză, Paul Siladi s-a dovedit a fi și o prezență constructivă în dialogul ecumenic contemporan, participând la o serie de întâlniri inter-creștine în Europa și în lume.

Preocupat în general de spiritualitatea Patericului, Paul Siladi este aplecat cu preponderență asupra personalității fabuloase a avvei Antonie, căruia îi dedică, în primul volum al colecției de comentarii, 70 de pagini, ce poartă subtitluri incitante și originale, precum: Avva Antonie și ritmul vieții călugărești, Un scurt ghid duhovnicesc al avvei Antonie, O formă de curaj, Dubla interioritate, Smerenia ca asumare a limitei, Războiul nevăzut nu încetează, Măsura avvei Antonie ș.a.

 

Dar autorul își continuă periplul prin Pateric și elaborează meditații la apoftegmele Părinților până la avva Ilie. Seria comentariilor este întregită de prezentul volum, care adună texte începând de la avva Teodor de la Ferme și până la avva Nikon. Reflecțiile, care probează un deosebit simț al introspecției și al analizei duhovnicești, reușesc să surprindă aspecte extrem de actuale, valabile pentru contemporanii care-și pun cu seriozitate problema vieții spirituale.

Lecturând textele propuse de Paul Siladi, ne regăsim în fiecare avvă, indiferent că suntem sau nu monahi. Problemele cu care Părinţii deşertului s-au confruntat sunt și ale noastre, slăbiciunile lor sunt și slăbiciunile noastre, iar dacă prin viața ascetică au ajuns la un grad de înțelegere înaltă a vieții spirituale, experiența lor ni se comunică, nu o țin pentru ei, pentru că sunt conștienți că fiecare chip al lui Dumnezeu poate primi strălucirea dintru început.

Autorul ține chiar să accentueze faptul că „nu există separație ontologică între călugări și mireni, nu există o Evanghelie pe care Domnul să le-o fi transmis călugărilor și alta oamenilor de rând. Trupul lui Hristos, Biserica, nu cunoaște astfel de împărțiri”. Și dacă așa stau lucrurile, atunci volumul Singurătatea îmblânzită i se adresează omului contemporan, mirean sau călugăr, care mai caută înțelepciunea din inima pustiei pentru a o altoi în cea citadină a secolului XXI.

Recomandăm cu multă căldură lectura acestei cărți, asigurându- i pe toți cititorii că vor găsi în paginile ei soluții practice, simple, profunde, incitante, provocatoare, eficiente, pentru căutările lor în cele ale vieții spirituale.

Pr. prof. dr. Vasile Stanciu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *