Paul Siladi, Cuvânt și imagine. Fundamente teoretice pentru o teologie a comunicării, Presa Universitară Clujeană, 2019

Lucrarea de față este un eseu teologic, alcătuit după toate normele științifice ale unei lucrări de cercetare teologică și invită la o lectură în care taina cuvântului se îngemănează cu taina chipului lui Dumnezeu. Dacă în lucrarea misionară cuvântul joacă un rolul unui „vehicul” prin care Dumnezeu se deschide lumii, după Paul Siladi, imaginea oferă celor care privesc, posibilitatea se acceseze o realitate teologică, descrisă prin cuvinte și simbolizată prin imagini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.