Patriciu Vlaicu, Razvan Perșa (eds.), Tradiția canonică și Misiunea Bisericii, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018

Cum s-a realizat volumul?

Volumul de față reprezintă roadele conferinței internaționale „Tradiția Canonică și Misiunea Bisericii”, organizate de către Centrul de Studii Nomocanonice al Universității Babeș-Bolyai, cu sprijinul Centrului Ortodox de Studii și Cercetări „Dumitru Stăniloae”, Paris, în perioada 3-5 septembrie 2015. În cadrul acestei manifestări academice au fost prezentate și dezbătute principalele aspecte legate de modalitatea în care tradiția canonică poate duce la o misiune fructoasă în societatea actuală.

Cui se adresează?

Volumul de față este destinat profesorilor, studenților, doctoranzilor, cercetătorilor de la Facultățile de Teologie din țară și străinătate, cât și preoților și credincioșilor doritori să înțeleagă mai bine locul și rolul tradiției canonice și a misiunii în Biserica Ortodoxă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *