Patriciu Vlaicu, Razvan Perșa (eds.), Sfântul și Marele Sinod. Eveniment eshatologic sau normalitate canonică?, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018.

Ce conține volumul?

În cuvântul său de adresare, rostit în data de 22.01.2016 la Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, care a avut loc între 21 și 28 ianuarie la Chambésy, lângă Geneva, Prefericirea sa, Patriarhul Daniel, sublinia „că sinodalitatea (conciliaritatea) este o regulă (normă) canonică a vieții eclesiale în toate Bisericile Ortodoxe Autocefale. Astăzi, însă, sinodalitatea trebuie să devină, de asemenea, o regulă a Ortodoxiei la nivel universal, de întruniri sinodale periodice (la fiecare cinci, șapte sau zece ani). Din acest punct de vedere, trebuie să considerăm viitorul Sfânt și Mare Sinod nu ca un eveniment eshatologic (care precede sfârșitul lumii), ci un eveniment istoric important pentru a dezvolta practica sinodalității la nivel panortodox.”

În conturarea importanței Sfântului și Marelui Sinod din Creta un rol fundamental îl are receptarea dezbateri- lor de către tot corpusul eclesial și înțelegerea responsabilă a conținutului documentelor stabilite la acest Sinod. În procesul de formulare și apoi de receptare a decizii- lor sinodale, atât ierarhia, cât și laicatul sunt responsabili pentru cultivarea conștiinței dogmatice și canonice. Contextul teologic ortodox românesc a fost tulburat în ultimele luni de neînțelegeri din partea unor persoane, care, prin interpretarea lor, de multe ori greșită, confuză sau de citară, au dus la atitudini necanonice de mare gravitate.

Cum s-a realizat volumul?

Volumul de față reprezintă roadele conferinței internaționale „Sfântul și Marele Sinod – eveniment eshatologic sau normalitate canonică?”, organizate de către Facultatea de Teologie Ortodoxă și Centrul de Studii Nomocanonice al Universității Babeș-Bolyai, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și al Centrului Ortodox de Studii și Cercetări „Dumitru Stăniloae”, Paris, în perioada 26-28 aprilie 2017, cu binecuvântarea IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. În cadrul acestei manifestări academice au fost prezentate și dezbătute principalele aspecte legate de deciziile Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe care a avut loc în insula Creta, în perioada 19-26 iunie 2016.

Volumul „Sfântul și Marele Sinod – eveniment eshatologic sau normalitate canonică?” a avut ca scopuri: dezbaterea întrunirii, condițiilor, aspectelor complexe legate de convocare, întrunire și adoptarea documente- lor în Sfântului și Marelui Sinod, dezbaterea deciziilor Sfântului și Marelui Sinod din Creta, conturarea viziunii teologice generale și încadrarea textelor în Tradiția dogmatică și canonică a Bisericii și receptarea lor, noutatea și importanța textelor Sfântului și Marelui Sinod, posibile îmbunătățiri care pot aduse într-o altă etapă de manifestare a sinodalității la nivel panortodox, perspectivele care se întrevăd după Sfântului și Marelui Sinod din Creta.

Cui se adresează?

Volumul de față este destinat profesorilor, studenților, doctoranzilor, cercetătorilor de la Facultățile de Teologie din țară și străinătate, cât și preoților și credincioșilor do- ritori să înțeleagă mai bine locul și rolul sinodalității în Biserica Ortodoxă și să descopere importanța textelor adoptate la Sinodul care a avut loc în Creta, în data de 16-27 iunie 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *