Cristian Sonea, Lumea după Babel, Renașterea, 2017

Părintele Cristian Sonea semnează volumul „Lumea după Babel”, apărut la editura Renaşterea, cu o prefaţă semnată de Nicolae Turcan. Volumul reuneşte texte ce analizează diferite probleme dezbătute în teologia contemporană.

„Paginile «Lumii după Babel» vorbesc despre destinul «diferenței» impuse prin amestecarea limbilor și despre nostalgiile lumii de azi după unire/unitate: unitatea omului cu sine însuși, unirea cu Dumnezeu și unitatea creștinilor. Pentru că lumea după Babel este și «un simbol al neputinței omenești de a iubi mai mult» (p. 17), autorul pledează cu echilibru pentru necesara teologie a întâlnirii cu Dumnezeu în și prin Tradiția Bisericii. Pe de o parte, bine argumentate, studiile cuprinse în acest volum respiră, pe de altă parte, tocmai această teologie vie, exprimată într-un stil nu lipsit de eleganță. Aparținând unei noi generații de teologi ortodocși, Părintele Cristian Sonea reușește să îmbine știința de carte și credința ortodoxă într-o manieră convingătoare, opunând «neîntâlnirii» Babelului, teologia unei întâlniri mereu posibile cu Dumnezeul iubirii” (Nicolae Turcan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *