CONCURSUL DE PROIECTE DE CERCETARE ÎN MISIOLOGIE ȘI DREPT CANONIC - Ediția 2022

Accesați regulamentul concursului pentru mai multe detalii:

Start

April 5, 2022 - 12:00 am

End

May 5, 2022 - 12:00 am

Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice lansează un concurs de redactare a unor propuneri de proiecte de cercetare pe teme din sfera Misiologiei și a Dreptului canonic.

Ce trebuie să conțină propunere?

 1. Cuprinsul general al proiectului de cercetare pe capitole și subcapitole
 2. Viziunea generală de tratare a temei
 3. Bibliografie minimală
 4. Un grafic cu perioada posibilă de realizare a cercetării.

Data limită a trimiterii propunerii de proiect de cercetare? 

5 mai 2022, la adresa razvan.persa@ubbcluj.ro

Cui se adresează concursul? 

Concursul de proiecte de cercetare în misiologie și drept canonic, ediția 2022, este dedicat studenților de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, de nivel licență și masterat.

Care este premiul pentru concurs?

 • Finalitatea concursului. Primii 24 câștigătorii ai celei de-a doua etape vor beneficia de o excursie gratuită de 3 zile la Bruxelles în perioada 1 iunie – 3 iunie 2022 unde:
  1. vor vizita capitala europeană Bruxelles
  2. vor vizita Instituțiile Europene
  3. vor participa la seminarii și alte activități academice.

Pentru mai multe detalii a se vedea regulamentul de mai jos.

Regulament Oficial 

Capitolul I. Dispoziții generale

Art. 1. Concursul de Proiecte de cercetare în Misiologie și Drept canonic, ediția 2022, este organizat de Centrul de Studii Misionare și Nomocanonice al Universității „Babeș-Bolyai” în parteneriat cu Departamentul de Studii juridice și canonice al Centrului „Dumitru Stăniloae” din Paris.

 

Art. 2. (1) Prin înscrierea la concurs, participanții declară că sunt de acord cu dispozițiile prezentului regulament și își asumă obligația de a respecta regulile de desfășurare a concursului.

(2) Prezentul Regulament este disponibil pe toată perioada concursului pe site-ul oficial al Centrului de Studii Misionare și Nomocanonice: https://cmns.ro/.

 

Capitolul 2

Obiectivele, etapele și durata concursului

 

Art. 3. Obiectivele concursului

Concursul de proiecte de cercetare în misiologie și drept canonic, ediția 2022, se organizează și se desfășoară în vederea atingerii următoarelor obiective prin proiecte de cercetare care să urmărească:

 1. a) aprofundarea temelor misionare și canonice de interes major pentru Biserica Ortodoxă;
 2. b) dezbaterea și abordarea critică a unor teme misionare și canonice actuale;
 3. c) evidențierea fundamentelor misiologiei sau a dreptului canonic comparat;
 4. d) oferirea unei platforme de dezvoltare a studenților și masteranzilor în teologie cu interese în temele principale ale Misiologiei și Dreptului canonic ortodox.

 

Art. 4 Etapele concursului

 

 • Etapa 1. Participarea la concurs se face prin înscrierea la adresa de email razvan.persa@ubbcluj.ro până data de 5 mai 2022. Prima etapă a concursului constă în redactarea unei propuneri de proiect de cercetare pe o temă la alegere din sfera Misiologiei sau a Dreptului Canonic care să conțină:
  1. Cuprinsul general al proiectului de cercetare pe capitole și subcapitole
  2. Viziunea generală de tratare a temei
  3. Bibliografie minimală
  4. Un grafic cu perioada posibilă de realizare a cercetării.

 

Textul final, în format Word, va fi trimis la adresa razvan.persa@ubbcluj.ro   până la data de 5 mai 2022.

 

 • Etapa a II- Propunerile de proiect vor fi analizate, în conformitate cu baremul publicat pe site-ul oficial, la data lansării concursului. Textele neredactate conform prezentului regulament vor fi depunctate.

 

 • Finalitatea concursului. Primii 24 câștigători ai celei de-a doua etape vor beneficia de o excursie gratuită de 3 zile la Bruxelles în perioada 1 iunie – 3 iunie 2022 unde:
  1. vor vizita capitala europeană Bruxelles
  2. vor vizita Instituțiile Europene
  3. vor participa la seminarii și alte activități academice.

 

 

Capitolul 5

Condiții de participare

 

Art. 5 Concursul de proiecte de cercetare în misiologie și drept canonic, ediția 2022, este dedicat studenților de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, de nivel licență și masterat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.