Grigore Dinu Moș, Creația ex nihilo, Presa Univ. Clujeană, 2020

Care este rostul existenței fiecărui om în raport cu Dumnezeu care pururi Era când noi încă nu existam? Și care este rațiunea de a fi a fiecăruia dintre noi în raport cu întreaga omenire ce așteaptă fie și inconștient redempțiunea și depașirea eshatologică a istoriei?

Răspunsul cu care încep și probabil voi sfârși această carte este mulțumirea și pura doxologie pentru faptul că suntem, iar conștiința incomprehensibilității tainei aruncă o lumină copleșitoare asupra puținei noastre înțelegeri pe care o conduce atât cât este posibil întru bucuria contemplării prin credință a Celui ce Este.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *