International Classroom: How do we read the Holy Scripture? Cum citim Sfânta Scriptură

START:
February 6, 2018
DURATION:
14 weeks

INSTRUCTORS:

Fr. Dr. Constantin Coman
Professor Dr.
Fr. Dr. Ioan Chirilă
Professor Dr.
Fr. Dr. Alexandru Mihăilă
Assistant Professor Dr.
Dr. Stelian Pașca-Tușa
Assistant Professor Dr.
Fr. Dr. Vasile Mihoc
Professor Dr.
Fr. Dr. Marian Vild
Associate Professor Dr.
Fr. Dr. Paul Cezar Hârlăoanu
Assistant Professor Dr.
Fr. Dr. Stelian Tofană
Professor Dr.
Deacon Dr. Olimpiu Nicolae Benea
Assistant Professor Dr.
Fr. Dr. Nicolae Dura
Professor Dr.
Fr. Dr. Răzvan Perșa
Assistant Professor Dr.

Address

Zoom Platform   View map

Categories

CDS , Course

Cum citim Sfânt Scriptură?

 

„Ce ziceți, dragii mei? Nu vă revine vouă citirea Sfintei Scripturi, pentru că sunteți prea ocupați? Vă spun însă că voi aveți mai multă nevoie decât călugării. De fapt, ei sunt feriți chiar prin felul lor de viață de multe lovituri ale diavolului. Iar voi, dimpotrivă, sunteți în luptă, sunteți expuși neîncetat la noi răni. Cauzele de nerăbdare, de gelozie, de neliniște, de descurajare, de vanitate vă înconjoară mereu. Dușmanul vostru lucrează continuu noi săgeți împotriva voastră. Pentru aceasta, voi aveți nevoie să găsiți forța voastră în Sfânta Scriptură” Sf. Ioan Gură de Aur (Omilia a XI-a la Evanghelia după Ioan, 1).

 

În Biserica Ortodoxă, Sfânta Scriptură nu este doar o carte, pe care, de cele mai multe ori, o uităm prăfuită în colțul bibliotecii noastre, sau, mai rău, la periferia preocupărilor zilnice. Sfânta Scriptură reprezintă un mod de viață. Înțeleasă în acest fel, ea este sursa  principală de cunoaștere a ceea ce nu se limitează la existența pământească, ci oferă o perspectivă în eternitate. Este o norma de credință, exemplu de trăire duhovnicească, nefiind doar un text scris, ci un adevărat model de viață prin învierea în duh a litere Evangheliei lui Iisus Hristos. Scriptura ne poate oferi, prin sensul ei profund, o existență diferită, o posibilitate de a parcurge drumul îndumnezeirii de la chip la asemănare. Scriptura este chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează de fiecare dată, cu condiția ca și noi să ne apropiem de aceasta cu mintea și sufletul deschis. Citirea Scripturii într-un mod hristologic duce la iluminarea sensului și sporirea credinței. Dar  numai prin ochii credinței Cuvântul lui Dumnezeu se revelează nouă. Credința este condiționată de Cuvânt, iar interpretarea corectă a cuvântului necesită credință. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o creație omenească, ci „un dar divin”[1]. Biblia scrisă în limbaj omenesc ilustrează capacitatea de percepție umană, dar și limitele ei de percepție. Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi niciodată redus la simpla structură literală sau la textul biblic. Deși primește forma scrisă în Sfintele Scripturi, Cuvântul lui Dumnezeu este o Persoană, Logosul divin, o Persoană din Sfânta Treime. Cuvintele Scripturii au sens și valoare numai dacă ele mărturisesc prezența dătătoare de viață în Biserică a celui care este El Însuși Cuvântul fără de moarte și Fiul lui Dumnezeu.

 

Programul: „Cum citim Sfânta Scriptură?” dorește să descopere cursanților, indiferent de vârstă, sex, cunoștințe teologice sau academice, profunzimea și frumusețea nemărginită a textului și mesajului Scripturii.

Temele abordate vor fi legate de preocupările zilnice – spirituale, culturale, teologice și chiar științifice – ale credincioșilor, încercând să ofere anumite linii de abordare și înțelegere a textului Sfintei Scripturi.

Împreună cu cei mai buni profesori de teologie specializați pe studiul Sfintei Scripturi, vom încerca să răspundem la următoarele provocări:

 

 • Cum interpretăm Sfânta Scriptură în conformitate cu Tradiția Bisericii Ortodoxe?
 • Care este diferența de înțelegere a Sfintei Scripturi față de catolicism și protestantism
 • Cum interpretau Sfinții Părinți Sfânta Scriptură și dacă mai este valabilă această interpretare pentru lumea de azi?
 • Cum interpretăm cartea Facerii în contextul evoluționismului și creaționismului?
 • Cum pot fi înțelese pasajele vechi-testamentare în care Dumnezeu este prezentat ca răzbunător?
 • Care este importanța Psalmilor pentru Biserica Ortodoxă?
 • Cum abordăm pasajele dificile din Vechiul Testament?
 • Ce sunt cărțile apocrife și ce este canonul cărților Noului Testament?
 • Cum poate afecta lipsa de paternitate directă a unor scrieri nou-testamentare înțelegerea textului Sfintei Scripturi?
 • Cum găsim sensuri noi la textele Parabolelor lui Iisus?
 • Cum interpretăm Apocalipsa și semnele sfârșitului?

Lista Conferențiari modul

„Cum citim Sfânta Scriptură?”

Moderator Lect. dr. Răzvan Peșa

Data Profesor Conferențiar Titlul
06 Februarie 2018 Pr. Prof. Constantin Coman Interpretarea Sfintei Scripturi în Tradiția Bisericii Ortodoxe
13 Februarie 2018 Pr. Prof. Ioan Chirilă Interpretări vechi-testamentare în Tradiția Bisericii. Cartea Facerii și importanța ei actuală
27 Februarie 2018 Diac. Lect. Alexandru Mihăilă (Ne)Lămuriri din Vechiul Testament. Tipuri de abordări a unor pasajelor dificile din Vechiul Testament
06 Martie 2018 Lect. Dr. Stelian Pașca Tușa Vechiul Testament în interpretarea actuală
13 Martie 2018 Pr. Prof. Vasile Mihoc Interpretarea Noului Testament în Tradiția Bisericii Ortodoxe. De la cercetare academică la trăirea Cuvântului
20 Martie 2018 Pr. Lect. Marian Vild Noul Testament în abordarea Sfinților Părinți. Tipuri de exegeze patristice
27 Martie 2018 Pr. Lect. Paul Hârlăoanu  Text și context. Interpretarea și înțelegerea scrierilor Vechiului-Testament
17 Aprilie 2018 Pr. Prof. Stelian Tofană Evangheliile sinoptice și Evanghelia după Ioan.
24 Aprilie 2018 Diac. Asist. Univ. Olimpiu Nicolae Benea Misiune și viață liturgică în cartea „Faptele Apostolilor”
1 Mai 2018 Diac. Asist. Univ. Olimpiu Nicolae Benea Interpretarea Epistolelor pauline în tradiția patristică
8 Mai 2018 Pr. Nicolae Dura Noul Testament – călăuză în viața duhovnicească
15 Mai 2018 Lect. Dr. Daniel Mihoc Interpretarea Epistolelor pastorale în tradiția patristică
22 Mai 2018 Diac. Asist. Univ. Olimpiu Nicolae Benea Cartea Apocalipsei în Biserica Ortodoxă

 

Cursurile vor fi ținute în serile de marți, începând cu ora 20.30 (a Parisului), și vor avea o durată de 2 ore, din care ultimele 30 de minute vor fi rezervate întrebărilor din partea cursanților. Programul va debuta marți, 6 februarie 2018, cu un curs inaugural, și se va încheia marți, 22 mai 2018, cu o întâlnire concluzivă. În cadrul acestei perioade este prevăzută și o vacanță, în prima săptămână a Postului Mare (10 – 19 februarie 2017).

Bibliografie opțională

 

Pr. prof. John Breck, Sfânta Scriptură în Tradiţia  Bisericii, editura Patmos, Cluj-Napoca, 2003.

Pr. prof. John Breck, Puterea cuvântului în Biserica Dreptmăritoare, Editura Institutului Biblic, 1999.

John Breck, „O abordare ortodoxăa exegezei biblice”, Revista Teologică 4/1999, p.111-119.

Prof.univ.dr.pr. Petre Semen, Introducere în teologia biblică a Vechiului Testament, Trinitas, Iaşi, 2008.

Athanasie Negoiţă, Teologia biblică a Vechiului Testament, Editura Σοφια, Bucureşti, 2004.

Nicolae Neaga, Hristos în Vechiul Testament, Editura „Renaşterea”, Cluj-Napoca, 2004.

Alexandru Mihăilă, (Ne)Lamuriri din Vechiul Testament, Nemira, 2011.

Pr. Constantin Coman, Erminia Duhului, Editura Bizantină.

N.T. Wright, Scriptura și autoritatea lui Dumnezeu — cum să citim Biblia astăzi, Deisis, 2016.

[1] Pr.prof.John Breck, Sfânta Scriptură în Tradiţia  Bisericii, edit. Patmos, Cluj-Napoca, 2003, pag.29

Leave a Reply

Your email address will not be published.