Books

Jan
26

Grigore Dinu Moș, Ortodoxie și Occident, PUC, 2020

Lucrarea aceasta încearcă să se înscrie pe linia efortului a numeroși teologi ortodocși din secolul al XX-lea, care au apreciat că identificarea influențelor eterodoxe din teologia ortodoxă post-bizantină constituie o sarcină importantă a teologiei ortodoxe contemporane. Ea vizează reînnoirea și întărirea „conștiinței dogmatice” a ortodocșilor – supusă unor felurite atacuri, dar și unei eroziuni lente, [...]
DETAIL
Jan
26

Grigore Dinu Moș, Asumarea transcendentala a vinei. Eseu despre transmiterea pacatului stramoșesc, PUC, 2020

Aprofundarea dogmei transmiterii universale a păcatului strămoșesc și/sau a consecințelor lui s-a făcut, de regulă, în cadrul conceptual pe care l-au elaborat Sfinții Părinți. Aceștia, folosind în primul rând mărturiile Scripturii și ale Tradiției, și în al doilea rând (și inevitabil) conceptele gândirii epocii lor și specificul limbii grecești (respectiv latine), au căutat să dea [...]
DETAIL
Jan
26

Grigore Dinu Moș, Caiete de Dogmatică, Presa Univ. Clujeană, 2020

Care este sensul negației apofatice? În viziunea Sfântului Dionisie Areopagitul cred că trebuie să-l intuim la confl uența a trei termeni suprainteligibili preciși: alteritatea, transcendența și excesul (infinitatea). Pentru a înțelege corect apofatismul Sfântului Dionisie, acești trei termeni trebuie gândiți într-o solidaritate ontologică. Dintre aceștia, ultimul termen, care exprimă excesul, maximitatea sau infi nitatea absolută, [...]
DETAIL
Jan
26

Grigore Dinu Moș, Creația ex nihilo, Presa Univ. Clujeană, 2020

Care este rostul existenței fiecărui om în raport cu Dumnezeu care pururi Era când noi încă nu existam? Și care este rațiunea de a fi a fiecăruia dintre noi în raport cu întreaga omenire ce așteaptă fie și inconștient redempțiunea și depașirea eshatologică a istoriei? Răspunsul cu care încep și probabil voi sfârși această carte [...]
DETAIL
Jan
26

Cristian Sonea, Lumea după Babel, Renașterea, 2017

Părintele Cristian Sonea semnează volumul „Lumea după Babel”, apărut la editura Renaşterea, cu o prefaţă semnată de Nicolae Turcan. Volumul reuneşte texte ce analizează diferite probleme dezbătute în teologia contemporană. „Paginile «Lumii după Babel» vorbesc despre destinul «diferenței» impuse prin amestecarea limbilor și despre nostalgiile lumii de azi după unire/unitate: unitatea omului cu sine însuși, [...]
DETAIL
Jan
20

Liviu Vidican-Manci, Cateheze pentru cei botezați, PUC, 2020

Kerygma evanghelică a însoțit misiunea Apostolilor încă de la început și stă la baza nașterii Bisericii ca „eveniment al L(l)ogosului”, așezată înainte de „înrolarea” în viața acesteia prin botezul în numele lui Dumnezeu Treime. Sfârșitul Evangheliei după Matei cuprinde cuvântul testamentar al lui Hristos cu referire la necesitatea proclamării: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, [...]
DETAIL
Jan
20

Liviu Vidican-Manci, Propovăduirea Evangheliei în era digitală, PUC, 2020

În era digitală este nevoie de un discurs convingător, pregătit şi care vine din inimă. Predicatorul absolut este Domnul Iisus Hristos despre care Sfântul Evanghelist spune că îi învăţa pe oameni „ca Unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor” (Matei 7, 29). Este de prisos să mai adăugăm că în era [...]
DETAIL
Jan
20

Liviu Vidican-Manci: Firescul sfințeniei 29 de cateheze moral-duhovnicești

Salutăm cu multă bucurie publicarea acestui volum, pentru faptul că are darul de a completa într-o anumită măsură raftul foarte subțire al cărților dedicate catehezei în literatura românească ortodoxă. Dacă, în plan omiletic, anual apar numeroase volume de predici, slavă Domnului, în cel catehetic aparițiile sunt extrem de rare. Remarcăm, de asemenea, activitatea catehetică meritorie, [...]
DETAIL
Jan
18

Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Orthodoxa, Vol 62 No 1 (2017): The Holy and Great Council (2016)

The volume is dedicated to the Holy and Great Council of the Orthodox Church that took place on the Island of Crete in 2016. The guest editor of the volume is Fr. Dr. Patriciu Vlaicu. Book Download   Book Content   See the Conference  
DETAIL
Jan
17

Stephen Bevans, Pregustând împărăția lui Dumnezeu, Presa Univ. Clujeană, 2019

Volumul „Pregustând Împă­răția lui Dumnezeu”, îngrijit de către pr. conf. univ. dr. Cristian Sonea și dr. Paul Siladi, a apărut la Editura „Presa Universitară Clujeană” și este o traducere a unor articole ale pr. prof. dr. Stephen Bevans, care ajută la introducerea în gândirea misiologică a acestuia. „Atunci când vorbim despre misiune, în general, ne [...]
DETAIL
TOP