Grigore Dinu Moș, Caiete de Dogmatică, Presa Univ. Clujeană, 2020

Care este sensul negației apofatice? În viziunea Sfântului Dionisie Areopagitul cred că trebuie să-l intuim la confl uența a trei termeni suprainteligibili preciși: alteritatea, transcendența și excesul (infinitatea).

Pentru a înțelege corect apofatismul Sfântului Dionisie, acești trei termeni trebuie gândiți într-o solidaritate ontologică. Dintre aceștia, ultimul termen, care exprimă excesul, maximitatea sau infi nitatea absolută, este cel care ne arată că transcendența și alteritatea lui Dumnezeu în raport cu creația nu au nimic privativ, ba chiar exclud orice privație, orice negație în plan ontologic.

Dacă separăm acest sens infi nit afi rmativ al excesului sau maximității de cele ale alterității și transcendenței, acestea din urmă rămân fi e negative, fi e suspendate la egală distanță între afi rmație și negație, și nu mai putem distinge apofatismul dionisian de cel neoplatonic (care separă Unul de Ființă) sau de cel budist (nirvana).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *