Grigore Dinu Moș, Asumarea transcendentala a vinei. Eseu despre transmiterea pacatului stramoșesc, PUC, 2020

Aprofundarea dogmei transmiterii universale a păcatului strămoșesc și/sau a consecințelor lui s-a făcut, de regulă, în cadrul conceptual pe care l-au elaborat Sfinții Părinți. Aceștia, folosind în primul rând mărturiile Scripturii și ale Tradiției, și în al doilea rând (și inevitabil) conceptele gândirii epocii lor și specificul limbii grecești (respectiv latine), au căutat să dea o expresie cât mai precisă și mai concentrată Revelației.

Biserica a păstrat acest cadru până în zilele noastre, deși sistemul conceptual al gândirii umane a evoluat, s-a rafinat și s-a îmbogățit cu concepte noi, de mare încărcătură semantică.

Probabil nu a fost nevoie până acum de lărgirea acestui cadru sau această nevoie nu a fost resimțită sufi cient. Și e posibil ca nici în viitor să nu fi e necesară o asemenea întreprindere de amploare, riscurile ei fi ind considerate prea mari în raport cu foloasele ce ar urma. Ar putea crește din nou impactul Revelației asupra gândirii și culturii contemporane, însă în același timp ar exista primejdia diluării și denaturării dogmelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *